Viszonteladói feltételek

Jelen Nagykereskedelmi Feltételekben a következő szavak jelentése a következő:

Az „Eladó” a The Hound Project Limited vállalatot jelenti

„Az áru” az Eladó által szállított termékeket, cikkeket vagy dolgokat jelenti

A „Vevő” azt a jogi személyt jelenti, amely cég vagy személy az áru vásárlója

1. Árak és fizetés

1.1 Minden ár euróban értendő. Az áruk árait a nagykereskedelmi árlistánk tartalmazza. Nagykereskedelmi árainkat a vásárló legalább 14 nappal korábban történő értesítése mellett módosíthatjuk. A nagykereskedelmi árlistát kérésre biztosítjuk, és a rendelési mennyiségtől tesszük függővé

1.2 Megrendelés leadása. A Vevőnek nagykereskedelmi megrendelését e-mailben kell leadnia a nagykereskedelmi megrendelőlapunk segítségével, amit előre biztosítunk. Ennek kézhezvétele után az Eladó kiállítja a számlát a teljes díjról és kiszámítja a szállítási költséget.

1.3 A The Hound Project Limited első vásárlói számára a minimális rendelési érték €500. Az új ügyfeleket Proforma számlázzuk, amíg a számlázott rendelések összértéke meg nem haladja az €1500. Ezt követően a rendelés teljes értékének 50%-át előlegként, a fennmaradó összeget pedig a termékek átvételétől számított 3 napon belül kérünk kifizetni. A kifizetéseket az Eladó által előre megadott számlaszámra kell teljesíteni, a számlán feltüntetett időpontig.

2. Visszatérítés

2. A Vevő az árut csak akkor küldheti vissza, ha azzal ésszerű minőségi probléma merül fel, vagy nem felel meg az Eladó termékleírásainak, vagy ha a termékek sérül a szállítás közben. A visszaküldést a kézbesítés napjától számított 7 napon belül írásban, kell jelezni a rendelési szám, név és az indoklás megjelölésével. Nem fogadható el visszaküldés a The Hound Project előzetes jóváhagyása  nélkül. A szállítás, a csomagolás és a biztosítás kköltsége a vásárlót terheli.

3. Szállítási költség

3. A szállítási költséget az áru ára nem tartalmazza. Minden megrendelés esetén a szállítási költség kiszámításra kerül és  hozzáadódik az áru összértékéhez a kiszállítás időpontjában érvényes díjszabás szerint. A szállítási költségeket előre kiszámoljuk és írásban közöljük a Vevővel. Az Ügyfél felelős a szállíti díj teljes összegéért.

4. Szállítási idő

4.1 Szállítási idő. A rendelés leadása után, kérjük, hagyjon 10-14 napot az Eladónak az áru előkészítésére (ez az időkeret a megrendelt Áru mennyiségétől függően változhat), és további 3-5 napot az Európán belüli, 10-14 napot a nemzetközi szállításra.

4.2 Késleltető tényezők. Ha az Eladót az Eladó ellenőrzésén kívül eső ok (ideértve, de nem kizárólagosan a tüzet, a robbanást, a szállítási késedelmet, a munkaügyi sztrájkok által okozott beavatkozást) akadályozza az áruk szállításában a megadott időpontban, (kimaradás, szállítás vagy anyagok hiánya) akkor a szállítás időpontja vagy határideje a késleltető tényezők időtartamával meghosszabbodik. Ha a késleltető tényezők legalább 12 hétig fennállnak, és továbbra is fennállnak, a Vevő írásban értesítheti az Eladót a szerződés felmondásáról azon áruk tekintetében, amelyek a szerződés értelmében még szállításra várnak.

4.3 Részletekben történő szállítás. Eladó fenntartja a jogot, hogy részletben szállítsa az árut, és minden egyes részletről külön számlát állítson ki.

5. Kiskereskedelmi ár

5. A gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár. A The Hound Project Limitedtől vásárolt termékeket vagy árukat ajánlott az Eladó által megjelölt kiskereskedelmi áron (MSRP) értékesíteni. Javasoljuk, hogy az MSRP ne legyen magasabb, mint az Eladó saját árai plusz 15%.

6. Továbbértékesítés

6. Az áruk nagykereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett, kivéve a jelen szerződésben meghatározottakat. A Megrendelő által vásárolt termékek és áruk kizárólag magánszemélyeknek értékesíthetők, nagykereskedelmi ügyfeleknek nem.

7. Lemondás

7.1 A Vevő nem vonhatja vissza a megrendelését, kivéve, ha az Eladó ehhez kifejezetten írásban hozzájárult.

7.2 A Vevő megállapodás szerinti felmondása esetén a Vevő teljes mértékben megtéríti az Eladó az elállás időpontjáig felmerült összes költségét, valamint (kötbért) az Eladó elmaradt hasznának megfelelő összeget.

8. Szellemi tulajdon

8. Szellemi tulajdon. Az áruban található fényképek, formatervezési minták, szabásminták, anyagminták és grafikák, szerzői jogok és szellemi tulajdonok az Eladót illetik, kivéve, ha kifejezetten írásban állapodnak meg az ellenkezőjéről.

9. Jogi nyilatkozat

A jelen szerződésben kifejezetten meghatározottak kivételével az Eladó nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát az áruval kapcsolatban. Az Eladó elhárít minden más kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve korlátozás nélkül az eladhatóságra és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciát. Az Eladó semmilyen esetben sem felelős a közvetett, véletlen vagy következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan, az ügyfél elmaradt bevételeit vagy nyereségét.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 Vevő-eladó kapcsolat. A jelen szerződés által létrehozott kapcsolat kizárólag vevő-eladó kapcsolat. Ez a megállapodás semmilyen célból nem teszi egyik felet sem a másik alkalmazottjává, ügynökévé vagy törvényes képviselőjévé.

11. Helyes jog és joghatóság

11. A szerződésre az Egyesült Királyság törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban kell őket értelmezni.