Nyereményjátékok

Facebook és Instagram Nyereményjáték Szabályzat

A The Hound Project Limited által a hivatalos Insatgram-oldalon (@the.hound.project) és Facebook-oldalán (@houndproject) keresztül szervezett promóciók vagy nyereményjátékok semmilyen módon nem támogatottak a Facebook vagy az Instagram által, illetve nem kapcsolódnak azokhoz. Ön tudomásul veszi, hogy adatait a The Hound Project Limitednek és leányvállalatainak adja meg, nem pedig a Facebooknak. A nyereményjátékon való részvétellel Ön elfogadja annak szabályzatát. A Facebook teljes szolgáltatási feltételeiért: kattintson ide.

Nevezési feltételek

A nyereményjátékon való részvételhez el kell küldenie a jogosult fényképét vagy megjegyzését (a versenybejegyzéstől függően) a The Hound project Limited Facebook- vagy Instagram-oldalára az eredeti bejegyzésben feltüntetett Beküldési Időszak alatt.

Nevezések Száma

Egy személy csak egy fényképet vagy megjegyzést küldhet be a pályázati időszakra, kivéve, ha a Pályázati Felhívás leírása másként rendelkezik.

Fénykép/Megjegyzés tárgyra vonatkozó korlátozások

A fényképeknek és megjegyzéseknek alkalmasaknak kell lenniük a nyilvános webhelyen való közzétételre. Az obszcén, provokatív vagy más módon megkérdőjelezhető tartalmak nem nevezhetőek. A nyereményjáték adminisztrátora kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, hogy mi minősül nem megfelelő tartalomnak.

Fotó szabályzat

Minden fényképnek meg kell felelnie a Facebook közösségi előírásainak.

Szerzői jogok

A Nyereményjátékon minden pályázó felelős azért, hogy a jelen szabályzatnak megfelelően jogosult legyen az általa a Nyereményjátékra benyújtott fotókat beküldeni. Ha úgy dönt, hogy személyeket is fotóz, akkor Ön felelős azért, hogy a fotón szereplő személyektől beszerezze a szükséges engedélyeket, és kérésre másolatot tudjon biztosítani ezekről az engedélyekről a Nyereményjáték adminisztrátorának.

Tulajdonosi/használati jogok

A Nyereményjáték résztvetői megtartják fényképeik szerzői jogát. A résztvevők a nyereményjátékon való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy beküldött fényképeik díj és egyéb ellenszolgáltatás nélkül megjelenjenek a Nyereményjáték adminisztrátorának Facebook vagy Instagram oldalán és weboldalán. A beküldött fotókat (beleértve a nem nyertest is) a Nyereményjáték adminisztrátora kiválaszthatja más weboldalakon és promóciós anyagokon való megjelenítésre vagy felhasználásra. A fotókat a Nyereményjáték szervezője soha semmilyen módon nem használja fel eladásra. Abban az esetben, ha bármely benyújtott fénykép tulajdonjogát bármilyen módon vitatják, a Nyereményjáték szervezője fenntartja a mérlegelési jogkörét, hogy kizárja az adott fényképet és megszüntesse a fénykép használatát.

Verseny időszaka

Minden fotónak (beadványnak) az adott benyújtási időszak alatt megjelölt időpontban vagy korábban meg kell érkeznie. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint meghosszabbítsa, lerövidítse vagy beszüntesse a versenyt. A benyújtási időszak alatt beérkezett összes jogosult fotó a benyújtási időszak végén egy adatbázisba kerül. A nyerteseket véletlenszerűen  választjuk ki.

Nyertesek

A nyerteseket a Szervező által választott módszerrel véletlenszerűen választják ki, és Facebook vagy Instagram privát üzenetben értesítik. Minden tartalomra egy nyertest választanak ki, hacsak a Felhívás másként nem rendelkezik.

A Szervezők soha nem értesítik a Nyertest harmadik féltől származó alkalmazáson, illetve a Felelősségi nyilatkozatban felsoroltaktól eltérő Instagram- vagy Facebook-fiókon keresztül. A Nyertesektől sem kérnek banki adatokat. A Nyertesektől kapott személyes adatokat kizárólag a nyeremények kézbesítésére, illetve a Nyertes tájékoztatására használják fel a nyeremény várható kézbesítési időpontjáról.

Egyéb

A Nyereményjáték adminisztrátorának alkalmazottai a nyereményjátékon nem vehetnek részt.